Vi tillhandahåller CAD-design, 3D-skanning, reverse engineering och optisk metrologi. Våra kunder är tillverkare för fordons-, flyg-, tillverknings- och verktygsindustrin. Vi utför projekt och mätningar av små men precisa verktyg för produktionsmaskiner, inslag av gjutformar och pressformar, pressformar, reservdelar till maskiner och stora delar för metallurgisk, järnvägs- och gruvindustri.

I några ord om vad vi gör

Socialmedia

Företag:
Teresa i Tomasz Polewka - Mandi House s.c.
Ul Jurajskie Wzgórze 38
32-087 Bibice
Nip: PL 5130246860
Regon: 365486818

Personuppgiftpolicy

MandiCAD är ett företag som specialiserat sig på tillhandahållande av omfattande 3D-scanning tjänster, industriell metrologi och 3D skrivning. MandiCAD levererar kompleta tjenster från koncept till fördiga produkter. Vår specialitet är dimensions kvalitetskontroll och geometri analys. Med hjälp av 3D-scanning metoder, kan vi mäta även de mest komplexa element som skulle göra traditionella metoder för buoying omöjligt att exakt mäta. Vi erbjuder även design, teknisk dokumentation och reverse engineering.

  1. pl
  2. sv
  3. en

Våra tjenster

CAD-design, 3D skanning, reverse engineering, 3D mätning

usługi skanowania 3d, skaning 3D, skaner 3D

3D SKANNING

3D-skannern som står till vårt förfogande ger mycket noggranna mätresultat, hög detaljrikedom av skannade objekt, lämpar sig för arbete under svåra förhållanden och skanning av element gjorda av olika typer av material - inklusive svarta och blanka.

Besök

REVERSE ENGINEERING

Det består i att designa ett element baserat på data som erhållits under 3D-skanning. Denna metod kommer väl till pass när till exempel teknisk dokumentation saknas, en given del inte längre produceras eller en detalj måste göras nära anpassad till andra element.

Besök

projektowanie CAD i inżynieria odwrotna
pomiary 3D, kontrola wymiarowa

DIMENSIONEL KVALITETSKONTROL

Beröringsfri dimensionell inspektion. Noggrannhet upp till 0,01 mm. För dimensionsinspektion använder vi programvaran Geomagic ControlX, som för närvarande är ett av de bästa verktygen på marknaden. Anpassade mätrapporter baserade på färgavvikelsekartor och figurer.

CAD design

Vi designar delar till industri- och produktionsmaskiner samt utrustning, verktyg, delar till formar, pressformar och stansformar, komponenter för fordons-, flyg-, metallurgisk och gruvindustri och många andra grenar av tillverkningsindustrin.

Besök

Besök

Om du har frågor eller behöver hjälp, ring oss eller skicka e -mail:

 

inżynieria odwrotna, skanowanie 3d, pomiary 3D

Tomasz Polewka

tel. +48 794 726 596

e-mail: tp@mandicad.com

pomiary 3D, kontrola wymiarowa