Media Społecznościowe

W kilku słowach o tym co robimy

Wykonujemy kompleksowe usługi skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, projektowania CAD i metrologii optycznej na terenie całej Polski i UE.  Wykonujemy projekty dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i wytwórczego. Od niewielkich ale precyzyjnych narzędzi do maszyn produkcyjnych po duże elementy dla przemysłu hutniczego. Wieloletnie doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym i odlewniczym jest naszym atutem. Skaner 3D - Evicscan 3D HD Quadro, którym dysponujemy pozwala na bardzo dokładne pomiary nawet w bardzo trudnych warunkach.

Informacje o firmie
Teresa i Tomasz Polewka - Mandi House s.c.
Ul. Jurajskie Wzgórze 38 
32-087 Bibice (Kraków)
NIP: PL 5130246860
Regon: 365486818

 

Informacje o firmie

skanowanie 3D, pomiary 3D, inżynieria odwrotna
skanowanie 3d, pomiary 3D, inżynieria odwrotna

Polityka prywatności

  1. pl
  2. sv
  3. en
  1. pl
  2. sv
  3. en
saknowanie 3d, inżynieria odwrotna, metrologia

 +48 794726596 

info@mandicad.com

Skanowanie 3D- to proces, który polega na zebraniu dużej ilości punktów współrzędnych z badanego elementu. W wyniku skanowania 3D powstaje tak zwana chmura punktów, którą następnie przetwarza się na siatkę trójkątów za pomocą specjalistycznego oprogramowania (np. Geomagic lub eviXscan 3D Suite).

 

CAE (Computer Aided Engineering) – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Pojęcie szersze niż CAD, stosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego do rozwiązywania problemów i obliczeń inżynierskich, z wykorzystaniem metod takich jak MES.

Chmura punktów- jest to zbiór olbrzymiej ilości punktów powstałych w wyniku skanowania 3D. Punkty te bardzo dokładnie odtwarzają badaną powierzchnie i są w dalszym etapie poddawane tzw. poligonizacji lub triangulacji.

 

CAM- (Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie wytwarzania. Jest to oprogramowanie wspierające proces wytwarzania przedmiotów, które jest powszechnie stosowane w obróbce (frezowanie, toczenie). Programy typu CAM na podstawie komputerowych rysunków 2D lub obiektów 3D (mogą to być zarówno obiekty bryłowe jak i powierzchniowe), tworzą ścieżki narzędzia (frezu, noża tokarskiego, wiązki lasera itp.). Przez ścieżkę narzędzia należy rozumieć ruch względny narzędzia względem przedmiotu obrabianego - kinematyka tego procesu na maszynie może być wykonywana na różne sposoby. Ścieżki poprzez postprocesor zamieniane są na rozpoznawalne dla maszyny funkcje sterujące. Wykonywanie instrukcji zawartych w kodzie CNC służy wykonaniu przedmiotu zgodnie z wytycznymi.

 

CAE (Computer Aided Engineering) – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.

 

CAD (Computer Aided Design) – projektowanie wspomagane komputerowo. Projektowanie przy użyciu specjalistycznego oprogramowania jak Catia, SolidWorks, Solid Edge, Autocad, Fusion 360 itp. Zastosowanie sprzętu i specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu technicznym. W potocznym języku odnosi się do projektowania i modelowania trójwymiarowego.

 

Druk 3D- metoda wytwarzania elementów polegająca na nakładaniu na siebie kolejnych warstw materiału. Jest to technologia zaliczana do tzw. szybkiego prototypowania lub addytywnego wytwarzania.

 

Digitalizacja- w przypadku branży CAD i inżynierii odwrotnej jest to proces konwersji lub przekształcenia rzeczywistego elementu na jego trójwymiarowy, cyfrowy obraz. Pojęcie to jest również używane w przypadku konwersji dokumentacji technicznej z papierowej wersji na wersję elektroniczną, czyli przeniesienie dokumentacji do formatów cyfrowych.

 

 

Fotogrametria- jest to technologia odwzorowania powierzchni, polegająca na przechwytywaniu obrazów fotograficznych i łączeniu ich w jedną całość za pomocą wspólnych cech geometrycznych. Fotogrametria jest wykorzystywana w technologii skanerów światła strukturalnego, które charakteryzują się dużą dokładnością i małą wrażliwością na wibracje (znacznie mniejszą niż skanery laserowe).

 

Inżynieria odwrotna – (Revers Engineering) – dział inżynierii polegający na odwzorowaniu rzeczywistych elementów do postaci trójwymiarowego modelu CAD. Inżynieria odwrotna jest powszechnie wykorzystywana gdy brakuje dokumentacji technicznej części i elementów maszyn lub gdy występuje brak dostępności części zamiennych (np. nie są już produkowane). Inżynieria odwrotna jest również wykorzystywana w medycynie i protetyce np. gdy istnieje potrzeba bardzo dokładnego odwzorowania lub dopasowania skomplikowanych i trudnych do odtworzenia elementów.

Na proces inżynierii odwrotnej składają się skanowanie 3D i modelowanie 3D.

 

IGES (Initial Graphics Exchange Specification) – uniwersalny format plików danych graficznych stworzony aby umożliwić wymianę danych pomiędzy różnymi systemami CAD. Stosowany rzadziej niż STEP ale równie praktyczny.

 

 

Model CAD- Cyfrowy zapis przestrzenny powstały w specjalistycznych programach komputerowych jak Geomagic, SolidWorks, Catia, Autocad, Solid Edge itp. Pliki modeli CAD zawierają informacje o geometrii obiektu i jego parametrów (materiał, zależności geometryczne, tolerancje).

 

NURBS (Non Uniform Rational Basis Spline) – metoda odwzorowania powierzchni, która jest stosowana w oprogramowaniu CAD. Polega ona na zdefiniowaniu powierzchni za pomocą krzywych i powierzchni parametrycznych, opisanych przy użyciu algorytmów matematycznych. Przy pomocy powierzchni Nurbs można odwzorować bardzo skomplikowaną geometrię.

 

Model Parametryczny- model CAD utworzony za pomocą powierzchni NURBS

 

Przyrostowe wytwarzanie- inna nazwa to drukowanie 3D lub wytważanie addytywne.

 

Post-processing- w przypadku skanowania 3D jest to obróbka chmury punktów i przygotowanie go do inżynierii odwrotnej lub kontroli pomiarowej.

Proces ten polega m.in. na usunięciu niechcianych elementów, szumów i śmieci.

 

STL- (ang. Stereolithography). Format pliku, określający siatkę trójkątów. Został stworzony przez 3D Systems właśnie dla potrzeb duku 3D. Jest to najbardziej popularny format pliku wykorzystywany w technologii skanowania 3D.

STEP- (Standard for Exchange of Product Data) to plik modelu 3D sformatowany w standardowym formacie wymiany ISO. Zawiera trójwymiarowe dane w formacie, który może być rozpoznany przez większość programów cadowskich jak np. SolidWorks, Autocad, Catia, Solid Edge, NX Fusion 360 itd.

Format ten został stworzony aby umożliwić udostępnianie i wymianę plików pomiędzy różnymi systemami CAD, co często stanowi problem.

Format STEP jest wymienny i równoznaczny z STP.

Skurcz materiału – powszechne zjawisko występujące bardzo często podczas wytwarzania elementów z materiałów poddawanych rozgrzaniu. Występuje w odlewnictwie i przeróbce plastycznej tworzyw sztucznych, również w przypadku druku 3D. Z pojęciem skurczy związane jest również pojęcie rozszerzalności cieplnej, co należy też brać pod uwagę wykonując pomiary.

 

 

Addytywne wytwarzanie- inna nazwa to drukowanie 3D lub przyrostowe wytwarzanie.  Zob. Druk 3D

 

Skanowanie 3D i inżynieria odwrotna - pojęcia podstawowe

08 października 2019

Wiele osób pyta nas co to jest inżynieria odwrotna, skanowanie 3D lub formaty plików, dlatego też zamieściliśmy krótkie wyjaśnienie najpopularniejszych pojęć.